تابلوسازی دورال مشهد

تابلو مشهد

تابلوهای راهنما و مقصد در بین شهرها و جاده ها اطلاعاتی را در اختیار رانندگان قرار می دهند تا به استفاده ایمن و کارآمد از شبکه راه کمک کنند. آنها ممکن است مقصد، نام مسیر، نشانگر مسیر یا مسافت در امتداد جاده و شهر را نشان دهند.
این تابلو ها همچنین ممکن است اطلاعاتی را برای شناسایی نقاط مورد نظر جغرافیایی، تاریخی یا توریستی ارائه دهند و به تسهیلات خدماتی و اقامتی کمک کنند.
شهر مشهد هم مستثنی از این قاعده نیست. این شهر زیارتی به دلیل وجود حرم امام رضا سالانه پذیرای زائران و مسافرانی زیادی از داخل کشور و یا حتی خارج از کشور می باشد بنابراین وجود تابلو مشهد در بین جاده ها و شهرها می تواند برای رانندگان، مسافران و زائرانی که با این شهر آشنا نیستند بسیار ارزشمند باشد. از آنجایی که برخی از رانندگان ممکن است از نقشه استفاده نکنند این تابلو های مقصد و بین شهری می تواند به آنها کمک کند تا بتوانند تصمیم بگیرند به کدام سمت در تقاطع بپیچند. در ادامه لیستی از انواع تابلو ها را که شامل (تابلو مشهد، تابلو مشهد در شب، تابلو کربلا مشهد، تابلو حد ترخیص مشهد، تابلو به مشهد خوش آمدید، تابلو مسافت شرعی مشهد و ...) مشاهده می کنید که در جاده ها و در سطح شهر مشهد مورد استفاده قرار می گیرند.
 

 

تابلو مشهد در شب

لیستی از تابلوهای بین شهری و داخل جاده در شب برای مشهد را مشاهده می کنیم.

تابلو حد ترخیص مشهد

نصب این گونه تابلوها (حد ترحیص و مسافت شرعی) در جاده دارای معانی خاصی می باشد.

تابلو حد ترخیص: حد فاصله از یک شهر تا شهر دیگر یا روستا می باشد که از نظر احکام شرعی اگرشخصی مسافر باشد و از این تابلو بگذرد نماز چهار رکعتی آن به دو رکعت تبدیل می شود و اگر روزه باشد دیگر نمی تواند به روزه خود ادامه دهد. در ادامه چند نمونه از این تابلوها را مشاهده می کنیم.

تابلو مسافت شرعی مشهد

تابلو مسافت شرعی: حد فاصله از یک شهر تا شهر دیگر یا روستا می باشد که از نظر احکام شرعی اگرشخصی مسافر باشد و قصد ادامه بالاتر از این مسیر یا مسافت را داشته باشد مسافر محسوب می شود و احکام مسافر بر آن شخص واجب می شود. در ادامه تابلوهای مسافت شرعی مشهد را مشاهده می کنیم.

 

تابلو مشهد کربلا

تابلو مشهد کربلا: بیانگر مسافت بین کربلا و مشهد می باشد (مشهد 1200 کیلومتر و تا کربلا 1100 کیلومتر)
در زیر به چند مورد از این تابلو ها اشاره می کنیم